Xin chào Bạn

HƯỚNG DẪN

1. Đăng ký/ Hủy dịch vụ qua SMS

TT

Nội dung

Cú pháp đăng ký

Cú pháp hủy

Cú pháp xác nhận

Đầu số

1

Gói hài Chọn lọc

DK H, H1 – H9

HUY CHONLOC

Y H

9665

2

Gói hài Khác

DK K, K1 – K9

HUY KHAC

Y K

3

Gói hài Tổng hợp

Dk F, F1 – F9

HUY FULL

Y F

 

2. Đăng ký/ Hủy dịch vụ qua Wapsite

- Đăng ký

Kênh thực hiện

Mô tả cách đăng ký

Wapsite

 

Vào website/wap site của dịch vụ và vào phần đăng kí dịch vụ và làm theo các hướng dẫn. Trong các trường hợp cụ thể thì các bước đăng ký dịch vụ gồm:

  • Thuê bao truy cập vào hệ thống dịch vụ bằng mạng 3G:

B1. Truy cập vào website/wapsite tại địa chỉ http://stv.net.vn/haiclip/  Hệ thống tự động nhận diện số MSISDN.

B2. Chọn mục đăng ký.

B3. Nhấn Đăng ký gói cước muốn đăng ký

B4. Bấm xác nhận đồng ý (Hủy bỏ/Đồng ý)

B5. Khách hàng xác nhận gói cước muốn đăng ký

B4. Hệ thống hoàn tất đăng ký và gửi tin nhắn cấp mật khẩu về TB đó.

- Hủy dịch vụ

Kênh thực hiện

Mô tả cách hủy dịch vụ

Wapsite

 

Vào website/wap site của dịch vụ và vào phần hủy dịch vụ và làm theo các hướng dẫn. Trong các trường hợp cụ thể thì các bước hủy dịch vụ gồm:

  • Thuê bao truy cập vào hệ thống dịch vụ bằng mạng 3G:

B1. Truy cập vào website/wapsite tại địa chỉ http://stv.net.vn/haiclip/   Hệ thống tự động nhận diện số MSISDN.

B2. Chọn mục hủy.

B3. Bấm xác nhận đồng ý (Hủy bỏ/Đồng ý)

B4. Hệ thống hoàn tất hủy dịch vụ và gửi tin nhắn thông báo về TB đó.