• Home
  • ĐỜI SỐNG
  • Hà Nội: Danh tính 3 bệnh viện dừng hoạt động vì không an toàn phòng dịch covid-19

Hà Nội: Danh tính 3 bệnh viện dừng hoạt động vì không an toàn phòng dịch covid-19

Bộ Y tế đã có Quyết định số 3492/QĐ-BYT ngày 08/8/2020 thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Thực hiện chỉ đạo của bộ Y Tế- cơ quan thường trực của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid -19, đa số các cơ quan quản lý trên cả nước đã tích cực triển khai công điện số 1263/CĐ-BYT ngày 11/08/2020 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Kiểm tra BV an toàn tại BV ĐK Tỉnh Hà Nam

Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo ban đầu về tình hình kiểm tra, đánh giá bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các bệnh viện trực thuộc. Đến ngày 21/08/2020 sở đã kiểm tra được 46/80 bệnh viện. Trong đó 34 bệnh viện xếp loại an toàn, 9 bệnh viện an toàn ở mức thấp và 3 bệnh viện không an toàn. Sở Y tế Hà Nội đã cho tạm dừng hoạt động 3 bệnh viện vì không đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sở Y tế Hà Nội đã tích cực, chủ động triển khai các công tác kiểm tra, đánh giá theo bộ tiêu chí bệnh viện an toàn và thẳng thắng quyết luyệt cho tạm dừng hoạt động 3 bệnh viện để khắc phục tồn tại và cải tiến an toàn phòng chống dịch. Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, 3 bệnh viện này gồm: Bệnh viện Mắt Việt Nhật (122 phố Triệu Việt Vương), Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội (địa chỉ tại 77 phố Nguyễn Du) và Bệnh viện Mắt HiTec (55 phố Hàm Long).

Theo lãnh đạo Sở Y tế HN, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội (địa chỉ tại 77 phố Nguyễn Du), Bệnh viện Mắt Việt Nhật (122 phố Triệu Việt Vương) và Bệnh viện Mắt HiTec (55 phố Hàm Long) là 3 bệnh viện vừa được đề nghị dừng hoạt động do không đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

Cục quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị sở y tế, y tế các Bộ, nghành tích cực đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá giám sát đúng thực chất các công tác phòng chống dịch và báo cáo đầy đủ theo quy định.

Việc làm này của cục phòng quản lý khám chữa bệnh cũng như của sở Y Tế Hà Nội đã minh chứng rằng thành quả của việc phòng chống dịch COVID 19 đợt 1 vừa qua của nước ta do công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh cộng đồng cũng như các cơ sở khám chữa bệnh được triển khai đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ, cứng rắn trong xử lý. Nhất là từ các sơ sở khám chữa bệnh, nơi tập trung nhiều bệnh nhân và có nguy cơ lây lan cao hơn lại cần kiểm soát chặt hơn.


Nguồn: Báo điện tử Hòa nhập