• Home
  • ĐỜI SỐNG
  • Công ty Điện lực Hải Dương đảm bảo nhiệm vụ kép trong phòng, chống dịch Covid-19

Công ty Điện lực Hải Dương đảm bảo nhiệm vụ kép trong phòng, chống dịch Covid-19

Cán bộ, công nhân viên điện lực vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm cung cấp điện

Để thực hiện được nhiệm vụ kép, công ty đã thực hiện cách ly cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ trực vận hành; các điện lực nằm trong vùng tâm dịch; sử dụng trang bị nguồn cấp từ máy phát dự phòng; thành lập “Đội sửa chữa lưu động” ứng trực hỗ trợ 24/24h các đơn vị trong vùng phong tỏa để xử lý sự cố bảo đảm cấp điện cho các khách hàng. Cùng thời điểm, công ty đã trang bị đầy đủ dụng cụ phòng, chống dịch bệnh cho các đơn vị và quán triệt rõ đến đội ngũ cán bộ, công nhân viên thực hiện công tác sửa chữa lưới điện phải tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.

Trước tình hình dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp, để hạn chế việc tiếp xúc xã hội, ngăn chặn lây lan của dịch bệnh, công ty Điện lực Hải Dương đã có nhiều hình thức tuyên truyền, khuyến khích khách hàng mua điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; Tích cực tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng về việc khuyến khích, vận động nhân dân thanh toán tiền điện bằng các hình thức trực tuyến, điện tử. Đồng thời, công ty chú trọng công tác thông tin kịp đến khách hàng về việc tạm dừng thu tiền điện trong thời gian giãn cách xã hội.


Nguồn: Báo điện tử Hòa nhập