• Home
  • ĐỜI SỐNG
  • Hải Phòng hướng dẫn khai báo y tế điện tử tại các chốt kiểm soát dịch bệnh

Hải Phòng hướng dẫn khai báo y tế điện tử tại các chốt kiểm soát dịch bệnh

Sở Thông tin - truyền thông đang hướng dẫn khai báo y tế tại chốt kiểm soát cầu Nghìn vào chiều 19/02

Theo đó, công dân thực hiện việc khai báo y tế điện tử thông qua website tokhaiyte.vn (mục khai báo toàn dân) hoặc qua các ứng dụng VietNam Health Declaration. Công dân phải lưu trữ mã QR-code được cấp sau khi khai báo đầy đủ theo mẫu để phục vụ việc kiểm tra khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 (có hướng dẫn gửi kèm); Các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thực hiện việc kiểm soát tờ khai y tế điện tử của công dân theo mã QR-code thông qua website tokhaiyte.vn, ứng dụng VietNam Health Declaration (có hướng dẫn gửi kèm); Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Công Tin tức thành phố thực hiện tuyên truyền các hướng dẫn trên để người dân biết và thực hiện khai báo y tế điện tử khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin -Truyền thông cũng lưu ý việc khai báo y tế điện tử có phạm vi tác dụng trên toàn quốc theo quy định của Bộ Y tế.


Nguồn: Báo điện tử Hòa nhập