• Home
  • ĐỜI SỐNG
  • Tỉnh Quảng Ninh với Tết trồng cây: “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tỉnh Quảng Ninh với Tết trồng cây: “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tổ chức trồng cây, trồng rừng, góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, nhất là trong các dịp đầu năm mới. Phong trào trồng cây, trồng rừng phát triển mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực biên giới, ven biển, đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng…Nhờ đó, Quảng Ninh đã hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia về trồng rừng và có độ che phủ rừng vượt mức kế hoạch đề ra, đưa tỉnh có mật độ che phủ rừng đến hết năm 2020 đạt 55% (cả nước đạt 42%), góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - Xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long tham gia Tết trồng cây.

Tại lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn phát biểu: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, việc tổ chức trồng cây, trồng rừng  ở tỉnh Quảng Ninh đã trở thành truyền thống tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò của rừng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả.

Nhiệm vụ phát triển bền vững lâm nghiệp của tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Các nghị quyết, quan điểm phát triển của Quảng Ninh dựa trên ba trụ cột: Thiên nhiên - con người - văn hóa. Do đó, bảo vệ, phát triển rừng tự nhiên, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, chuyển đổi cơ cấu, trồng cây đa tác dụng, đa mục tiêu, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng rừng trồng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, ven biển sẽ góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu… Tết trồng cây 2021 này, toàn tỉnh sẽ trồng khoảng 600.000 cây xanh các loại, cao hơn gấp 1,5 lần so với năm 2020. Các cây được lựa chọn để trồng dịp này là những cây gỗ lớn, bản địa, cây có giá trị để phát triển các vùng gỗ lớn, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm.

Cũng tại lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp được thực thi đồng bộ, hiệu quả, thống nhất; tạo sự chuyển biến căn bản, sâu sắc trong nhận thức, trách nhiệm hành động của toàn xã hội về vai trò quan trọng của rừng; coi trọng ứng dụng khoa học công nghệ, tạo đột phá về phát triển rừng; huy động nguồn lực đầu tư phát triển rừng, gắn với mục tiêu, chỉ tiêu phát triển rừng bền vững…

 Trên 8 ngàn cây xanh đã trồng ngay sau lễ phát động và tưới nước, đảm bảo cho độ sống cao.

Ngay sau lễ phát động, gần 500 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đã hưởng ứng, tham gia trồng 8.300 cây (Giổi xanh và Dẻ đỏ) tại tiểu khu 92, khoảnh 13, xã Sơn Dương thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.


Nguồn: Báo điện tử Hòa nhập